ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ…

Παρουσίαση της ομάδας μας και του φεστιβάλ μας στην εφημερίδα του Ελεύθερου Κόσμου/Οκτώβριος 2014

Συνέντευξη στο ιστολόγιο του Μαύρου Κρίνου/ Μάιος 2015 

Παρουσίαση των σεμιναρίων με το Φιλανδό Niko Puhakka στο ufight

Παρουσίαση του φεστιβάλ μας και συνέντευξη στο Πολωνικό εθνικιστικό ιστολόγιο nacjonalista.pl (1)

Παρουσίαση του φεστιβάλ μας και συνέντευξη στο Πολωνικό εθνικιστικό ιστολόγιο nacjonalista.pl (2)

Συνέντευξη στο ιστολόγιο του Μαύρου Κρίνου μέλους της ομάδας μας / Μάρτιος 2016

Φωτογραφική παρουσία στο περιοδικό Patria #42

Παρουσίαση στο ιστολόγιο των φίλων και συναγωνιστών του Ιδεάπολις

Παρουσίαση του 3ου φεστιβάλ στο Deporte Patriota (Ισπανία)

Παρουσίαση της συναυλίας για τα 2 χρόνια της ομάδας μας στο ιστολόγιο Our scene

Αναφορά/παρουσίαση της επετειακής συναυλίας για τα 2 χρόνια από το ιστολόγιο της ΦΛΕΦΑΛΟ

Παρουσίαση μαχητικής κοινότητας Propatria – και παρέμβαση ενάντια στο Ισλάμ στην Καλαμάτα…

Ελεύθερη Ώρα: Παρέμβαση hot spot Ελληνικού (Oκτώβριος 2016)

Ελεύθερος Κόσμος για την παρέμβαση στο hot spot Ελληνικού(Oκτώβριος 2016)

Ελεύθερη Ώρα: Ημερίδα ενάντια στην υπογγενητικότητα και τις αμβλώσεις (Δεκέμβριος 2016)

Ελεύθερη Ώρα: Κοινότητα Propatria, Πράξεις όχι λόγια, (16 Ιανουαρίου 2017)

Κουτί της Πανδώρας: Μια στέγη φασιστών στο όνομα των αστέγων( Ιανουάριος 2017)

Advertisements